Disclaimer & Privacy

Disclaimer

Uitgever, hoofdredacteur en auteurs verklaren dat de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Evenwel kunnen uitgever, hoofdredacteur en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Uitgever, hoofdredacteur en auteurs aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. 
Tevens is Gawalo niet aansprakelijk voor claims welke ingediend worden als gevolg van het oneigenlijke gebruik van artikelen of andere op de website opgeslagen informatie, op een andere wijze dan hierboven beschreven. Gawalo zal deze claims verhalen op de veroorzaker.

Privacy statement

Gawalo erkent en respecteert het individuele recht op privacy. Wij houden ons hierbij aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De registratie van uw gegevens hebben wij in het kader van de voorganger van de Wbp, de Wpr, op 18 mei 1999 onder nummer P-0020111 aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (voorheen de Registratiekamer). Lees meer over BIM Media en privacy
Bij aanvraag van een (proef)abonnement of informatie neemt BIM Media uw gegevens, zoals naam, adres en telefoonnummer op in een gegevensbestand. Uw gegevens worden verwerkt om u van informatie te voorzien of u op de hoogte te houden over producten en/of diensten van BIM Media en gelieerde ondernemingen. Uw gegevens kunnen eveneens worden verstrekt aan zorgvuldig geselecteerde derden voor het verstrekken van voor u relevante informatie en/of aanbiedingen. Wij respecteren uw privacy en zullen de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk behandelen. Abonnementen gelden voor minimaal één jaar. 
Meer weten over onze leveringsvoorwaarden? Klik dan hier.

Cookies

Zie ook het Privacy- en Cookiebeleid van BIM Media
Gawalo biedt op haar website producten en diensten speciaal voor abonnees. Om gebruik te maken van deze producten en diensten moet de abonnee inloggen met zijn/haar abonneegegevens. Om deze handeling niet bij elk bezoek te hoeven verrichten, plaatst Gawalo een Cookie op de computer van de abonnee de eerste keer dat deze inlogt. Bij een volgend bezoek kan de abonnee derhalve direct gebruik maken van het product of dienst zonder opnieuw te hoeven inloggen. 
Door middel van het aanpassen van de instellingen van uw browser kunt u ervoor kiezen om Cookies te accepteren, om op de hoogte gebracht te worden wanneer een Cookie wordt geplaatst of om Cookies te weigeren. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser. 
© BIM Media, Den Haag

Auteursrechten

Op redactionele artikelen van Gawalo rust auteursrecht. Er is toestemming vereist voor het overnemen van (een deel van) een artikel. Bekijk hier wat de auteursrechten met betrekking tot Gawalo inhouden. Bij misbruik is Gawalo gerechtigd hiervoor schadevergoeding te claimen.