Trends

Wat moet boven aan de Bouwagenda van Taskforce Bouw-voorzitter Bernard Wientjes komen? Welke prioriteiten staan bovenaan om van de bouw een...

Het is voor partijen die een huurovereenkomst voor een bedrijfsruimte aangaan niet altijd duidelijk onder welk huurregime die overeenkomst valt:...

Kan een curator betaling vorderen voor verrichte werkzaamheden terwijl die vordering ten tijde van het faillissement nog niet opeisbaar was?...

Staatssteun en marktconformiteit onder de loep

5 min

De Europese Unie wil gelijke concurrentievoorwaarden scheppen voor alle ondernemingen op de interne markt. Controle op overheidssteun aan...

Bouwgeschil in de kiem gesmoord

6 min

Bij een urgent bouwgeschil kan de mini-arbitrage met een bindende uitspraak veel gemodder en frustratie voorkomen tijdens de verdere uitvoering....

In hoeverre dragen nul-op-de-meterwoningen echt bij aan het reduceren van de CO2-uitstoot?  Is het niet wenselijk dat ook...

Natuurlijk moet hij het water keren. Maar de Afsluitdijk, waarvan de renovatie binnenkort wordt aanbesteed moet ook natuur, verkeer en toerisme...

De Merwedebrug in de A27 is sinds dinsdagochtend afgesloten voor vrachtverkeer. Maar waarom komen de problemen nu pas aan het licht? Het...

Waar komen de inframiljarden terecht?

6 min

Ruim tien miljard euro stort het kabinet bij in het Infrastructuurfonds. Dat betekent dat er tot en met 2030 bijna 80 miljard euro te vergeven is...

Nano-isolatie nu toe aan opschaling

9 min

Nano-isolatiematerialen isoleren ruwweg twee keer zo goed als een meer gangbaar materiaal als  pur. Met een half zo dikke plaat bereik je dus...